Evaluarea activităţii desfăşurate și rezultatelor obținute de Jandarmeria Gorj în anul 2023

0
74
Astăzi, 17 ianuarie, la sediul unității s-a desfășurat Evaluarea activității și a rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, în anul 2023.
Conform unui Comunicat de presă pus la dispoziție de Jandarmeria Gorj,  activitatea de evaluare s-a desfășurat în sistem on-line, prin videoconferință cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. La activitate, din partea conducerii Jandarmeriei Române, a fost prezent directorul Direcției Management Operațional, dl. colonel Grigore Cristian, iar în sală şefii de servicii, birouri, compartimente și comandanții de detașamente din cadrul unităţii.
 Inspectorul-șef, dl. colonel Popescu Dragoș-Ionel, a prezentat raportul sinteză al evaluării activităților pe domeniile de activitate din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, rezultatele obținute în anul 2023, obiectivele și priorităţile pentru anul 2024.
 Sintetizând materialul prezentat, expunem următoarele repere specifice anului 2023: 
 Structurile de ordine publică ale inspectoratului au executat un număr de 339  misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestațiile cu public numeros.

Pentru asigurarea unei reacții imediate și oportune în situații deosebite, la nivelul inspectoratului au fost constituite peste 2800 rezerve şi patrule de intervenţie și executate 315 misiuni de intervenție la sesizările primite.
În ceea ce priveşte menţinerea ordinii publice, pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și a prevenirii criminalității stradale, jandarmii gorjeni au executat 5084 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, fiind constituite 9238 patrule de ordine publică pe raza judeţului Gorj din care (7504 patrule mixte și 118 patrule de jandarmi sub coordonarea poliției, 1616 patrule de jandarmi în zonele montane).
Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, au fost executate misiuni de patrulare în zona unui număr de 25 unități de învățământ și 3 unități extrașcolare repartizate în responsabilitate.
În scopul prevenirii faptelor antisociale, au fost desfășurate 459 activități preventiv-educative și au fost distribuite peste 3900 materiale informative.

Cu ocazia executării misiunilor specifice, jandarmii gorjeni au constatat 37 fapte de natură penală cu 30 autori şi au contribuit pe timpul misiunilor executate în sistem integrat cu poliția la constatarea a 988 fapte de natură penală comise de 759 autori.
În anul 2023 au fost aplicate 1998 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 367.400 lei.
Au fost primite de la organele judiciare și executate un număr de 771 mandate de aducere.
Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj a asigurat paza şi protecţia instituţională la 24 obiective date în competenţă prin hotărâre de guvern sau ordine ale eșaloanelor superioare, în medie cu 55 jandarmi/zi.
Concomitent cu executarea misiunilor de pază s-a asigurat și menținerea ordinii interioare la instanțele judecătorești, în 13 săli de judecată.
Au fost executate un număr de 185 transporturi speciale, 77 transporturi de bunuri și valori şi 490 misiuni de pază și protecție transporturi de corespondenţă clasificată.
Paza, protecția, supravegherea și intervenția la conductele magistrale de transport produse petroliere, echipamentele și instalațiile aferente acestora, s-a executat pe tronsoanele de conducte administrate de Conpet S.A. Ploiești pe raza județului Gorj, prin executarea a 365 misiuni și constituite 760 patrule de jandarmi.
Cooperarea interinstituțională s-a realizat prin conjugarea eforturilor acționale pentru îndeplinirea misiunilor și atribuțiilor fiecărei instituții participante, fiind executate 1517 acțiuni în baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate.
Pentru perfecționarea pregătirii în domeniul managementului situațiilor de urgență, la nivelul unității a fost organizată o sesiune de pregătire în cadrul proiectului ,,Creșterea rezilienței la dezastre prin îmbunătățirea pregătirii pentru misiuni de căutare-salvare și asanare a muniției neexplodate- RESILIENCE” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian.
În anul 2023, am continuat proiectul ,,Îmbunătățirea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pavilionului administrativ al IJJ Gorj” fiind obținută finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Pentru anul 2024, Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj își propune asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor și de protecție a patrimoniului, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării alegerilor, creșterea eficienței activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale, îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului și perfecționarea pregătirii.
Cifrele prezentate nu pot cuprinde toată activitatea, efortul și devotamentul personalului din cadrul inspectoratului, avem sentimentul de împlinire profesională și vom continua să ne executăm misiunile cu responsabilitate și profesionalism pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță a comunității.

Comunicat de presă -Jandarmeria Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here