A fost dat Ordinul de începere pentru reabilitarea și modernizarea Casei Tineretului din Târgu Jiu

0
173

Contractul prevede atât serviciile de proiectare cât și lucrările de execuție ale obiectivului de investiții spune preşedintele Consiliului Județean Gorj? Cosmin Popescu.

,, Ne face o deosebită plăcere să vă informăm că, în urma îndeplinirii prevederilor contractuale stipulate în Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 827/04.09.2023, a fost emis Ordinul de începere a serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”.

Această etapă crucială marchează începutul unui proiect ambițios, menit să revitalizeze și să modernizeze Casa Tineretului din Târgu Jiu, un spațiu emblematic destinat susținerii și promovării activităților culturale și sociale pentru tineretul din regiune.

După constituirea garanției de bună execuție și semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului, liber de orice sarcini, lucrările de proiectare au fost oficial demarate la data de 07.02.2024.

În concordanță cu prevederile contractuale, durata estimată pentru etapa de proiectare este de trei luni, urmând ca documentația tehnico-economică completă, verificată și avizată conform reglementărilor în vigoare, să fie predată atât în format tipărit, cât și electronic.

În cadrul acestui Contract sunt prevăzute atât serviciile de proiectare cât și lucrările de execuție.

Acest demers reprezintă un pas semnificativ spre realizarea unei infrastructuri moderne și funcționale, care să răspundă nevoilor comunității de tineret și să contribuie la dezvoltarea socio-culturală a municipiului Târgu Jiu.

În acest spirit, ne angajăm să respectăm cele mai înalte standarde de calitate și eficiență în toate etapele de proiectare și execuție a lucrărilor.

Echipa Consiliului Județean Gorj mulțumește tuturor partenerilor și colaboratorilor implicați în acest proiect!” A declarat în mediul online Cosmon Popescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here