Lansarea procedurii de achiziție publică pentru modernizarea infrastructurii rutiere de interes județean Târgu Jiu – Țicleni

0
76

În lumina recentelor inițiative ale Consiliului Județean Gorj, de dezvoltare a infrastructurii rutiere, a fost demarată, la data de 5 februarie 2024, procedura de achiziție publică, evidențiată prin anunțul de participare cu numărul CN1064978, cu termen de depunere a ofertelor 20.03.2024.

Preşedintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu detaliazā modalitatea în care se va face:

Această procedură vizează contractarea de servicii pentru execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor asociate proiectului de investiții denumit „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu-Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”.

Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.
Acesta urmează a fi finanțat în cadrul Programul Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – „Accesibilitate și conectivitate la nivel regional”, Obiectiv specific 3.2 – „Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliențe la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, Acțiunea A – „Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”, Apel de proiecte PR SV/1/5/3.2/2022.

Contextualizarea acestui demers se înscrie în cadrul eforturilor susținute de autoritățile locale și județene de îmbunătățire a infrastructurii rutiere, cu scopul de a facilita accesul și mobilitatea între localitățile menționate, precum și de a stimula dezvoltarea economică și socială a regiunii.

Proiectul propus reprezintă un element cheie în strategia de dezvoltare regională, având potențialul de a contribui semnificativ la creșterea calității vieții locuitorilor, dar și la eficientizarea legăturilor de transport dintre zonele rurale și cele urbane.
Procesul de achiziție publică este conceput pentru a asigura selecția celui mai avantajos ofertant, în conformitate cu principiile transparenței, concurenței loiale și eficienței alocării resurselor financiare publice.

În acest sens, documentația de atribuire va fi accesibilă tuturor entităților interesate în participarea la licitație, garantându-se astfel o procedură deschisă și echitabilă.

Prin intermediul acestui proiect se intenționează modernizarea și reabilitarea unei porțiuni semnificative din rețeaua de drumuri județene, element esențial în promovarea unei infrastructuri de transport durabile și eficiente.

În final, realizarea acestui obiectiv va avea un impact pozitiv asupra integrării socio-economice a comunităților locale și va contribui la atingerea unor standarde superioare de siguranță și confort pentru utilizatorii rețelei de transport județene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here