Formarea profesioniștilor din educația timpurie

0
52

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează apelul de proiecte,, Formarea profesioniştilor din educația timpurie” , finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

Pentru derularea acestui apel este alocată suma de 14.332.000 euro (fără TVA), echivalentul a 71,305,999.6 lei (fără TVA), calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2024 (1 euro = 4,9753 lei) pentru creșterea calității programelor de formare destinate profesioniștilor din serviciile de educație timpurie.

Solicitanții eligibili vor putea aplica atât individual, cât și în parteneriat, cu respectarea prevederilor privind proiectele implementate în parteneriat stipulate în capitolul VII al OUG 124/2021 cu modificările și completările ulterioare, respectiv capitolul VII al HG 209/2022 cu modificările și completările ulterioare.

Constituie avantaje experiența dovedită de peste 3 ani în domeniul formării inițiale și/sau continue a personalului din servicii de educație timpurie, respectiv colaborarea cu experți care probează experiență în proiectare și implementare programe de formare (inițială și/sau continuă) în domeniul educației timpurii, dovedită prin activitatea desfășurată în cel puțin 3 proiecte internaționale și/sau prin publicații în jurnale academice din domeniu, cu factor de impact ridicat.

În cadrul acestui apel, va fi selectat un singur proiect câștigător.

BIROUL DE PRESĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here