Cadrul general de implementare al Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021—2027, aprobat prin Hotărâre de Guvern

0
84

Hotărârea privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021—2027 a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 183/06.03.2024.

Alocarea financiară totală, pentru perioada de programare 2021 -2027 acordată României pentru acest program, este de 232 milioane euro, din care contribuția UE reprezintă 162,4 milioane euro.

Prioritatea cu cea mai mare alocare financiară, respectiv de 108,4 milioane euro este dedicată promovării activităților sustenabile de acvacultură, precum și prelucrării și comercializării produselor provenite din pescuit și din acvacultură, contribuind astfel la securitatea alimentară în Uniunea Europeană.

O altă prioritate ce beneficiază de o alocare financiară importantă (peste 55,8 milioane euro) vizează promovarea pescuitului durabil și a refacerii și conservării resurselor biologice acvatice.

Prioritatea dedicată facilitării dezvoltării unei economii albastre durabile în zonele costiere, insulare și continentale și favorizarea dezvoltării comunităților care practică pescuitul și acvacultura va beneficia de aproximativ 54 milioane euro.

Implementarea acestui program, urmărește să contribuie la:

-dezvoltarea unui pescuit comercial durabil marin şi în apele interioare;
-o acvacultură durabilă şi competitivă, care să folosească eficient resursele disponibile;
-organizarea pieţei pescăreşti, inclusiv la consolidarea organizaţiilor pescăreşti şi la sprijinirea lanţului scurt de comercializare;
-dezvoltarea zonelor pescăreşti, punând în valoarea oportunităţile oferite de economia albastră durabilă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here