Mecanisme de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar

0
45

A fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul necompetitiv de proiecte „Mecanisme de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar”!

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 32.850.000,00 de euro.

Activități eligibile:
Elaborarea reperelor pentru predare-învățare-evaluare, centrate pe alfabetizarea funcțională, precum și a descriptorilor asociați acesteia, pe baza analizelor și a studiilor tematice privind alfabetizarea funcțională, în corelație cu competențele din curriculumul național și cadrele de referință ale studiilor internaționale (PIRLS, TIMSS, PISA, ICILS, ICCS), și ținând cont de rezultatele elevilor români la aceste studii;


Dezvoltarea platformei funcționale suport, prin realizarea unui spațiu digital pentru derularea programelor de formare, și susținerea unor seturi de resurse educaționale suport elaborate ca portofolii finale la certificarea formabililor;
Elaborarea standardelor, itemilor, testelor de alfabetizare funcțională, corelate cu profilul absolventului învățământului primar, respectiv învățământului gimnazial;
Formarea și certificarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, pentru proiectarea și derularea unor activități de predare-învățare-evaluare eficiente, în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor;
Elaborarea și aplicarea unui mecanism de intervenție, în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională, în școlile pilot (comunitățile de învățare selectate la nivelul fiecărui județ/sector).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here